Nowy projekt Tarnowskiej Organizacji Turystycznej

 Tarnowska Organizacja Turystyczna zamierza realizować projekt „Trasy rowerowe Pogórza”. Wszystko jednak zależy od uzyskania dofinansowania ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wyniki konkursu znane będą w czerwcu. Koszt realizacji projektu przekracza 14 milionów złotych, a kwota oczekiwanego dofinansowania to ponad dziewięć milionów.


Tarnowska Organizacja Turystyczna złożyła w zamkniętym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego projekt realizacji tras rowerowych.

Projekt „Trasy rowerowe Pogórza” realizowany będzie na obszarze jednostek samorządowych - członków TOT, które uczestniczyły w pracach nad jego przygotowaniem, czyli gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Tarnów; miast: Tarnów i Brzesko oraz powiatów: brzeskiego i dąbrowskiego.
Wartość realizacji zadania przekracza 14 milionów złotych, a maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 65% wartości inwestycji.
Projekt obejmuje budowę nowych i remont istniejących szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci miejsc postojowych, wiat, stojaków dla rowerów, ławek, stołów, koszy na śmieci, map czy urządzeń rekreacyjno - gimnastycznych. Planowane szlaki zostaną połączone z realizowanymi przez samorząd województwa małopolskimi odcinkami międzynarodowych tras rowerowych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec bieżącego roku. Wtedy też wiadomo będzie czy oraz w jakim zakresie projekt TOT będzie realizowany.

28.02.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |