Druga edycja „Małopolski Gościnnej”

 Rozpoczął się nabór ofert w ramach konkurs na realizację zadań publicznych samorządu województwa małopolskiego z dziedziny turystyki „Małopolska Gościnna II”. Termin nadsyłania wniosków upłynie 11 kwietnia.

 

Konkurs na realizację zadań publicznych samorządu województwa małopolskiego z dziedziny turystyki „Małopolska Gościnna II” to kolejna szansa na realizację ciekawych inicjatyw w regionie.

W tej edycji do rozdzielenia jest ponad 412 tysięcy złotych z budżetu województwa. Z tej puli ponad 222 tysiące zł zostanie przyznane na najlepsze propozycje realizacji zadania „Tak wiele do odkrycia”. Chodzi nie tylko o organizację konkursów dla uczniów szkół podstawowych czy gimnazjów o tematyce turystycznej, ale również inicjatywy, które zachęcą mieszkańców w każdym wieku do aktywnego wypoczynku. Na ciekawe propozycje obchodów jubileuszu rzeki Wisły przeznaczono 150 tys. zł, natomiast o pozostałe 40 tys. zł będzie można się starać zgłaszając propozycję ogólnopolskiej konferencji, która zostanie poświęcona aktualnym problemom branży turystycznej.

O pieniądze w tym konkursie mogą starać się organizacje pozarządowe. Zgłaszane inicjatywy mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 28 kwietnia i trwać maksymalnie do 30 listopada bieżącego roku.

By zgłosić swój udział należy wszystkie potrzebne dokumenty dostarczyć do urzędu marszałkowskiego do 11 kwietnia. Można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu do urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu, nie zaś data stempla pocztowego.

24.03.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |