Nowe władze Tarnowskiej Organizacji Turystycznej

 Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, został wybrany nowym prezesem Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Funkcje w zarządzie objęli także przedstawiciele lokalnych samorządów. Działalność TOT obejmuje teren powiatów brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa.


Walne zebranie członków Tarnowskiej Organizacji Turystycznej przyniosło zmiany w składzie władz stowarzyszenia.
Jan Czaja, dotychczasowy prezes, który kierował TOT od momentu jej powstania w 2011 roku, pełnił będzie funkcję skarbnika. Jego miejsce zajął Marcin Pałach, jeden z członków założycieli TOT, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, reprezentujący w Stowarzyszeniu Gminę Miasta Tarnowa. Funkcje wiceprezesów objęli: Andrzej Potępa, starosta brzeski oraz Tadeusz Kwiatkowski, starosta dąbrowski. Sekretarzem została wybrana Elżbieta Łabędź ze starostwa w Tarnowie.
Projektów TOT obejmą zasięgiem tereny powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa. Najważniejsze z nich to „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego" oraz „Trasy Rowerowe Pogórza". - Ich łączna wartość to około 28 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 18,5 mln zł - wyjaśnia Marcin Pałach. – Projekty obejmują budowę nowych i remont istniejących szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci miejsc postojowych, wiat, stojaków, ławek, stołów, itp. Planowane szlaki zostaną połączone z realizowanymi przez samorząd województwa małopolskimi odcinkami międzynarodowych tras rowerowych.
Tarnowska Organizacja Turystyczna nie rezygnuje również z promocji regionu na bazie enoturystyki, polegającej na zwiedzaniu miejsc związanych z uprawą i produkcją winorośli. Projekt „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza" otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki grant w wysokości 255 tys. zł.
Kontynuowane będą również codzienne bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po Tarnowie oraz zwiedzanie katedry. W tym roku dodatkowo w wakacyjne weekendy przewodnicy oprowadzać będą również po Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach oraz po Zalipiu. W ramach projektu zostanie wydana nowa mapa turystyczna regionu tarnowskiego wraz z planem Tarnowa i planikami Zalipia oraz Skamieniałego Miasta. To zadanie także zdobyło zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych, tym razem w ramach konkursu „Małopolska Gościnna" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

08.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |