Zamek w Tarnowie – szansa na wirtualną rekonstrukcję

 W grupie zadań, które mogą zostać zrealizowane w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego znalazła się m.in. „Wirtualna rekonstrukcja zamku na górze św. Marcina w Tarnowie”. Jeśli projekt znajdzie poparcie w trwającym właśnie głosowaniu mieszkańców możliwa będzie realizacja pionierskiego w Polsce zadania - cyfrowej rekonstrukcji tego typu budowli.

 

25 września rozpoczęło się głosowanie na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wziąć w nim udział mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie województwa, które ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem, że mieszkańcy poszczególnych subregionów oddają głos na projekty zgłoszone w swoich subregionach. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos. Głosowanie na więcej niż jedno zadanie lub na kilka sposobów powoduje unieważnienie głosu.

W subregionie tarnowskim, obejmującym miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski dopuszczone do głosowania zostały 32 zadania. Wśród nich tylko jedno duże o charakterze turystycznym, obejmujące swoim zasięgiem cały subregion – „Wirtualna rekonstrukcja zamku na górze św. Marcina w Tarnowie”. Kod tego zadania to TAR27.

Łącząc fachową wiedzę historyków z możliwościami technologii wirtualnej rzeczywistości, odtworzony zostanie zamek Tarnowskich z okresu jego największej chwały – czasów hetmana Jana Tarnowskiego. Będzie to pierwsza w Polsce cyfrowa rekonstrukcja tego typu budowli. Pozwoli ona przypomnieć rolę średniowiecznego Tarnowa – rodzinnego gniazda możnego rodu Tarnowskich, pięknej i zamożnej stolicy Hrabstwa Tarnowskiego.

Głosować można na trzy sposoby: wrzucając kartę do głosowania do urny (znajdują się w agendzie Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, al. Solidarności 5-9; w siedzibie tarnowskiego oddziału „Gazety Krakowskiej" przy ul. Krakowskiej 1a  oraz w Tarnowskim Centrum Informacji, Rynek 7 w Tarnowie), elektronicznie (poprzez stronę internetową www.bo.malopolska.pl) oraz pocztą tradycyjną, wysyłając kartę do głosowania na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”).

03.10.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |