Konkurs „Dzieckiem być...”

 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie jest organizatorem siódmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być...”. W imprezie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. ZSP zaprasza najlepszych uczestników konkursu 12 lutego o godzinie 9.00 na warsztaty, po zakończeniu  których Komisja wyłoni zwycięzców konkursu.

 

VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dzieckiem być...”: „Płonie ognisko i szumią knieje …” został zorganizowany przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, w nawiązaniu do ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2018 - Rokiem Harcerstwa.

Siódma edycja konkursu, podobnie jak poprzednie, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół powiatu tarnowskiego - uczniowie z 24 szkół podstawowych i gimnazjów nadesłali ogółem 232 prace plastyczne. Konkurs przeprowadzany był w trzech kategoriach: „Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych, „Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych, „Nastolatek” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów

Udział w konkursie polegał na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej w formacie A-3 dowolną techniką. W pierwszym etapie konkursu, szkolny nauczyciel plastyki przeprowadzał eliminacje i dostarczył na adres ZSP w Tarnowie prace uczniów w danej kategorii wiekowej oraz zgłoszenie do konkursu.

Komisja Konkursowa wybrała 17 najlepszych prac w kategorii „Maluch” oraz po 20 prac w kategorii „Młodzik” i „Nastolatek”, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Drugi etap konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie 12 lutego o godzinie 9.00. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii będą uczestniczyć w czterogodzinnych warsztatach, podczas których pod kierunkiem artystów wykonają pracę zgodną z tematyką konkursu. W czasie trwania warsztatów dla uczniów, nauczyciele-opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w seminarium „Jak czytać malarstwo?” oraz warsztatach „Formowanie mis/pater zdobionych ornamentem roślinnym (glina szamotowa, masa ceramiczna)”, prowadzonych przez nauczycieli ZSP. Po zakończeniu warsztatów, Komisja Konkursowa wyłoni wśród uczniów zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

11.02.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |