Rafał Balawejder zostaje

 Rafał Balawejder pozostanie dyrektorem tarnowskiego teatru. Tak zdecydowała komisja konkursowa, a prezydent Tarnowa potwierdził powołanie go na kolejną kadencję.

 

Dotychczasowy dyrektor Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego nadal będzie pełnił swoją funkcję – tak zadecydowała komisja konkursowa, a prezydent Roman Ciepiela potwierdził, że powoła go na kolejną kadencję. Dotychczasowemu dyrektorowi, Rafałowi Balawejderowi, kończyła się w tym roku kadencja, więc władze miejskie ogłosiły w maju konkurs na to stanowisko. W przewidzianym w regulaminem czasie do konkursu zgłosiły się dwie osoby, z których jedna nie spełniła wymagań formalnych. Ostatecznie przed komisją konkursową, która zebrała się 12 lipca, stanął tylko jeden kandydat i był nim dotychczasowy dyrektor tarnowskiej sceny. Zgodnie z wymogami konkursu, Rałał Balawejder zaprezentował dziewięcioosobowej komisji autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju teatru, na co najmniej trzy kolejne sezony artystyczne, a po serii pytań do kandydata i wysłuchania jego odpowiedzi, członkowie komisji postanowili o rekomendowaniu go na dyrektorski fotel. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostateczny głos należał do prezydenta Tarnowa, który po zapoznaniu się z wynikiem pracy komisji konkursowej stwierdził, iż oczywiście powoła Rafała Balawejdera na stanowisko dyrektora naczelnego tarnowskiego teatru.
W skład komisji konkursowej, która wyłoniła nowego dyrektora teatru, wchodziły trzy osoby reprezentujące prezydenta Tarnowa, po dwoje przedstawicieli: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związków twórczych i działających w tarnowskim teatrze związków zawodowych.
Rafał Balawejder pracuje w teatrze od jedenastu lat. Funkcję dyrektora naczelnego pełnił przez ostatnie osiem lat, wcześniej był zastępcą zmarłego w 2011 roku Edwarda Żentary. Zastępcą Rafała Balawejdera do spraw artystycznych jest aktor i reżyser Marcin Hycnar.

13.07.2019
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |