Kultura

Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Dozwolone do 21"

Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Dozwolone do 21" to najstarszy festiwal w Polsce adresowany do młodych twórców filmowych, a także jeden z najbardziej cenionych na świecie. Każdej edycji patronuje UNICA - Światowa Unia Filmu Niezależnego działająca pod auspicjami UNESCO oraz Państwowa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna im. Leona Schillera w Łodzi. czytaj dalej...

Ogólnopolski Festiwal Komedii "Talia"

Ogólnopolski Festiwal Komedii "Talia" odbywa się w Tarnowie od 11 lat, co roku w październiku. Swoją nazwę wziął od "Talii", greckiej muzy komedii. Pierwsza edycja odbyła się w roku 1997, w październiku 2007 roku miała miejsce 11 edycja, kolejną zaplanowano na przełom września i października bieżącego roku. czytaj dalej...

Tabor Pamięci Romów

Na terenie regionu tarnowskiego znajdują się masowe groby Romów z okresu II wojny światowej. O tych miejscach zagłady przypomina "Tabor Pamięci Romów". Uczestnicy w ciągu kilku dni wędrówki odwiedzają groby, w których spoczywają Romowie zamordowani przez Niemców. Tabor ma również znaczenie symboliczne w czasach zakazu wędrówek cygańskich wozów. Pierwszy "Tabor Pamięci" wyruszył z Tarnowa w lipcu roku 1996. czytaj dalej...

Tarnowska Nagroda Filmowa

Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal najciekawszych polskich filmów fabularnych, organizowany nieprzerwanie od 22 lat w Tarnowie. Organizatorem imprezy jest Tarnowskie Centrum Kultury. 22 edycja festiwalu odbyła się w maju tego roku. czytaj dalej...

Tarnowskie Klimaty

W roku 2001 z inicjatywy Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Miejskiej zainaugurowano w Tarnowie nowy projekt artystyczny - "Biennale Sztuk Wszelakich - Tarnowskie Klimaty". Impreza, odbywająca się w formule konkursu, ma charakter otwarty, uczestniczą w niej osoby pełnoletnie z terenu Polski i zza granicy, zawodowo lub amatorsko zajmujące się twórczością plastyczną. Formuła "Tarnowskich Klimatów" pozostaje niezmienna, różne są natomiast hasła inspirujące twórców uczestniczących w kolejnych edycjach konkursu. czytaj dalej...

Stanisław Westwalewicz (1906 - 1997)

Malarz, grafik, rysownik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień obozu w Kozielsku, żołnierz 2 Kurpusu. czytaj dalej...

Roman Brandstaetter (1906 - 1987)

Pisarz, poeta, dramaturg, publicysta, tłumacz. Urodził się 3 stycznia 1906 roku w Tarnowie w żydowskiej rodzinie inteligenckiej. Jego dziadek, Mordechaj Dawid Brandstaetter, prowadził w Tarnowie tłocznię oleju, był również pisarzem, autorem opowiadań i nowel w języku hebrajskim. czytaj dalej...

Norbert Lippóczy (1902 - 1996)

Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa, przedsiębiorca, kolekcjoner, darczyńca, współzałożyciel Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, więzień sowieckich łagrów. czytaj dalej...

Jan Bielatowicz (1913 - 1965)

Pisarz, publicysta, poeta, wydawca, krytyk literacki, żołnierz 2 Korpusu. czytaj dalej...

Kazimierz Brodziński (1791 - 1835)

Kazimierz Brodziński (1791 - 1835) - poeta, żołnierz armii napoleńskiej, historyk i teoretyk literatury, publicysta, tłumacz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. czytaj dalej...

Stefan Jaracz (1883 - 1945)

Aktor teatralny i filmowy, reżyser, założyciel i dyrektor teatru Ateneum w Warszawie. Urodził się 24 grudnia 1883 w Żukowicach Starych koło Tarnowa. Jego ojciec był nauczycielem wiejskim, Stefan Jaracz od dzieciństwa miał okazję uczestniczyć w akademiach szkolnych, jasełkach, okolicznościowych recytacjach. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Krzyżu, wówczas wsi podtarnowskiej, dzisiaj dzielnicy miasta. czytaj dalej...

Józef Szujski (1835 - 1883)

Historyk, pisarz, publicysta, działacz polityczny, profesor historii i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się 16 czerwca 1835 roku w Tarnowie w rodzinie niezamożnej, lecz bardzo starej szlachty z kniaziowskim tytułem. Tego samego dnia został ochrzczony w tarnowskiej katedrze. czytaj dalej...

Jerzy Braun (1901 - 1975)

Harcerz, pisarz, polityk, filozof, publicysta, dramaturg. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej i Ostatni Delegat Rządu na Kraj w 1945 roku. czytaj dalej...

Mieczysław Jastrun (1903 - 1983)

Poeta, eseista, tłumacz poezji francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej . czytaj dalej...

Stefan Bartik (1903 - 1964)

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. czytaj dalej...

| | | |