Informator medyczny

Informator medyczny

Miejska Przychodnia Lekarska nr I Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp.z.o.o.
33 - 101 Tarnów, ul. Chemiczna 12 tel. 14 633 06 91

 

Miejska Przychodnia Lekarska Nr II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp.z o.o.
33 - 100 Tarnów, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 88 80

 

Miejska Przychodnia Lekarska nr III
33 - 100 Tarnów, ul. Wałowa 22, tel. 14 688 90 20, poradnia dziecięca tel. 14 688 90 21

 

Miejska Przychodnia Lekarska nr IV Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp.z.o.o.
33 - 100 Tarnów, os. Niepodległości 3a tel. 14 688 81 81, opieka całodobowa tel. 14 688 81 85

 

Przychodnia Rejonowa nr V
33 - 100 Tarnów, ul. Długa 18, te. 14 688 08 50

 

Miejska Przychodnia Lekarska nr VI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp.z.o.o.
33 - 100 Tarnów, ul. Sowińskiego 19, te. 14 655 88 70

 

Miejska Przychodnia Lekarska nr VI
33 - 100 Tarnów, ul. Sowińskiego 19, tel. 14 655 88 70

 

Miejska Przychodnia Lekarska nr VI
33 - 100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, tel. 14 655 88 72

 

Mościckie Centrum Medyczne
33 - 101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15, tel. 14 688 05 50

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych
33 - 100 Tarnów, ul. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 14 631 02 40

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
33 - 100 Tarnów, ul. Krzyska 17a, tel. 14 627 29 59

 

Przychodnia Matki i Dziecka
33 - 100 Tarnów, ul. Boya - Żeleńskiego 4, te. 14 621 31 24

 

Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc
33 - 100 Tarnów, ul. Mostowa 6, tel. 14 632 42 42

 

Przychodnia Rehabilitacyjna
33 - 100 Tarnów, ul. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 14 631 02 64

 

Poradnia Wad Postawy
33 - 100 Tarnów, ul. Graniczna 8a, tel. 14 622 25 57

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
33 - 100 Tarnów, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 88 80

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci
33 - 100 Tarnów, ul. Mostowa 6, tel. 14 632 42 21

 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna i Ośrodek Interwencji Kryzysowej
33 - 100 Tarnów, ul. Szujskiego 25, tel. 14 622 27 96

 

Poradnia Psychologii Klinicznej i Psychoterapii
33 - 100 Tarnów, ul. Mostowa 6, tel. 14 621 30 39

 

Poradnia Rehabilitacji
33 - 100 Tarnów, ul. Mościckiego 14, tel. 14 628 82 68

 

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
33 - 100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 16, tel. 14 622 41 53

 

Center Med Tarnów

tel 14 627 18 40

 

Kol - Med. Centrum Medyczne
33 - 100 Tarnów, pl. Dworcowy 6, tel. 14 688 60 40

 

 

 

 

| | | |