Na zdrowie

Kontrola zwolnień – pieniądze wracają do funduszu

W wyniku kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu bieżącego roku ponad 98 milionów złotych wraca do funduszu chorobowego. W ciągu sześciu miesięcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził ponad 265 tysięcy kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. czytaj dalej...

W szpitalach brakuje krwi

W tarnowskich szpitalach brakuje krwi. Jak zawsze podczas wakacji krwiodawców jest mniej niż w pozostałych miesiącach. Każdy, kto chce oddać krew, może się zgłaszać w terenowych oddziałach krakowskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie – w „starym” szpitalu przy ulicy Szpitalnej 13 i w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza przy Lwowskiej 178a. czytaj dalej...

Szczepionki dla najmłodszych tarnowian

Blisko 600 szczepionek przeciw pneumokokom dla najmłodszych tarnowian zostanie podanych jeszcze w tym roku. Z programu mogą skorzystać dzieci zameldowane w Tarnowie, które urodziły się w latach 2014 – 2016 i nie uczęszczają do żłobka. Dzieci pozostające pod opieką placówek sprawujących opiekę całodobową oraz uczęszczające do żłobków także zostaną objęte programem bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom. Wykonawcą będzie jednak Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, a szczepienia będą przeprowadzone w żłobkach. czytaj dalej...

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

W gminach powiatów brzeskiego i tarnowskiego rozpoczęła się akcja bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa zaszczepionych zostanie blisko 1 500 dziewcząt. czytaj dalej...

Nowy rodzaj świadczeń

W 2030 roku osoby powyżej 65. roku życia stanowić będą niemal jedną czwartą liczby ludności Polski – wynika z szacunków GUS. Nadal będzie więc rosła grupa osób wymagających opieki długoterminowej. Już korzysta z niej rocznie ponad 40 tys. pacjentów. Realizację takich świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej rozpoczęło właśnie Centrum Zdrowia Tuchów. czytaj dalej...

Opiekunowie mogą liczyć na wsparcie

Ponad 7,5 mln złotych zostanie przeznaczone na utworzenie ośrodka wsparcia w Tarnowie. Prawie siedem milionów na ten cel pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałą część stanowi wkład własny gminy. Umowę w tej sprawie podpisali 13 lipca członek zarządu województwa małopolskiego Leszek Zegzda oraz prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. czytaj dalej...

Prezes z konkursu

Konkurs rozstrzygnie, kto obejmie funkcję prezesa Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie. Zgromadzenie Wspólników spółki ogłosiło konkurs na to stanowisko, a kandydaci mogą zgłaszać się do końca lipca. czytaj dalej...

Kolejne magisterskie studia w Tarnowie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę na uruchomienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia”. To czwarty kierunek, na którym nauka kończyć się będzie zdobyciem tytułu magistra. czytaj dalej...

Więcej szans na zdrowie

Co roku na raka jelita grubego umiera w Polsce ponad 10 tys. osób. Badania profilaktyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia. Z powodzeniem od blisko roku Centrum Zdrowia Tuchów realizuje program badań przesiewowych raka jelita grubego. W tym czasie z kolonoskopii, podstawowego badania diagnostycznego w tym zakresie, skorzystało ponad pół tysiąca osób. Teraz badania te będą jeszcze bardziej dostępne. Rozpoczęła się bowiem realizacja programu profilaktycznego „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”. czytaj dalej...

CZT w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących

Centrum Zdrowia Tuchów przystąpiło do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Oprócz tuchowskiej spółki w sieci znalazło się jeszcze 10 innych placówek z terenu Małopolski. Porozumienie w sprawie utworzenia sieci podpisano 20 czerwca w Krakowie. czytaj dalej...

Akcja honorowego krwiodawstwa w tarnowskim starostwie

Po raz 22 w siedzibie tarnowskiego starostwa odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa. Krew będzie można oddać 21 czerwca od godziny 8.00 do 12.00. Rejestracja krwiodawców zakończy się o godzinie 11.00. czytaj dalej...

ZUS zatrudni niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Fundusz dodatkowo sfinansuje dostosowanie stanowisk pracy w ZUS do potrzeb niepełnosprawnych, co pozwoli Zakładowi zwiększyć zatrudnienie tej grupy osób. czytaj dalej...

Sukces akcji w PWSZ

Aż 220 osób zgłosiło się na akcję poszukiwania potencjalnych dawców szpiku zorganizowaną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Współorganizatorem akcji była Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie. czytaj dalej...

Bezpłatne szczepienia dla seniorów w Tarnowie

Od 10 września realizowany będzie w Tarnowie program bezpłatnych szczepień przeciwko dla seniorów. Z miejskiego budżetu przekazano na ten cel 60 tysięcy złotych, co pozowali to na zakup ponad 15 tysięcy szczepionek. Podpisano już także umowy z przychodniami, które będą realizować program. czytaj dalej...

Jan Musiał prezesem MCM

Jan Musiał został nowym prezesem Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o. o. Decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki zastąpił Annę Ziółkowską, która została odwołana ze stanowiska. Nowy prezes swoją funkcję objął 22 maja. czytaj dalej...

| | | |