Aktualności

Park pięknieje na wiosnę

Zabytkowy park przy dworze w Radłowie w powiecie tarnowskim poddawany jest zabiegom rewitalizacyjnym. Prace pielęgnacyjne w drzewostanie, który ma kilkaset lat kosztować będą blisko 100 tysięcy złotych. Powiat stara się przywrócić pierwotny wygląd parku, który przed laty był chlubą regionu. Będzie to jednak bardzo trudna i żmudna praca. czytaj dalej...

Ekologiczna konferencja w Niepołomicach

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim był organizatorem konferencji „Zintegrowane podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach Natura 2000”. Konferencja odbyła się się w Niepołomicach 26 marca. czytaj dalej...

„Godzina dla Ziemi” – 27 marca

Urząd Miasta Tarnowa zachęca mieszkańców do przystąpienia do akcji „Godzina dla Ziemi” WWF, która odbędzie się 27 marca o godzinie 20.30. Jest to największa ogólnoświatowa akcja społeczna na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych zorganizowana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. czytaj dalej...

Początki Centrum Recyklingu

Rozpoczęły się prace projektowe związane z budową Centrum Recyklingu w Niedomicach. Mimo napiętych terminów – zakończenie prac przewidziane jest na 31 marca przyszłego roku, samorząd gminy Żabno jest pełen optymizmu i zapału. Pierwsza tego typu inwestycja w regonie zapewni segregację odpadów z terenu siedmiu gmin. czytaj dalej...

Przemów ludzkim gestem

Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie przeprowadzi w dniach 5-7 marca akcję charytatywną „Przemów ludzkim gestem". Ideą akcji jest pomoc bezdomnym zwierzętom. Akcja organizowana jest w Tarnowie po raz piąty. czytaj dalej...

Ekologiczne działania tarnowian.

Podsumowano podejmowane w minionym roku działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Okazuje się, że mieszkańcy Tarnowa coraz chętniej i częściej uczestniczą w przedsięwzięciach zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń w mieście oraz biorą udział w akcjach ekologicznych. czytaj dalej...

Z ekologią na ty

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłowni na biomasę oraz usuwanie odpadów azbestowych, to tylko niektóre z programów powiatu tarnowskiego dostrzeżone i docenione podczas XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego. Efektem jest przedłużenie Certyfikatu Powiat Przyjazny Środowisku. czytaj dalej...

W Szczucinie otwarto oczyszczalnię ścieków

Rozbudowaną i przebudowaną w ubiegłym roku oczyszczalnię ścieków oficjalnie otwarto 14 stycznia w Szczucinie. Realizacja inwestycji trwała 18 miesięcy, a jej łączny koszt to 9,7 miliona złotych. Możliwość oczyszczania ścieków została zwiększona z 350 m3/dobę do 1200 m3/dobę. Przebudowa oczyszczalni umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. czytaj dalej...

Uwolnić się od azbestu

14 stycznia w Szczucinie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację „Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin”. Udział w konferencji zapowiedziało wielu zaproszonych gości, a jej rozpoczęcie poprzedzi oficjalne otwarcie powstającej z perypetiami oczyszczalni ścieków. czytaj dalej...

Nagroda dla Tarnowa – „Ekologicznej gminy woj. małopolskiego”

W czwartej edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Ekologiczna gmina województwa małopolskiego” Tarnów po raz czwarty został laureatem. Tym razem w kategorii „Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody” czytaj dalej...

Gmina wolna od azbestu.

Gmina Dębica otrzymała nominację w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”. W tym roku jako Samorząd Przyjazny Środowisku w podkategorii „Samorząd wolny od azbestu”, gmina została nominowana jako jedyna w Województwie Podkarpackim. czytaj dalej...

Kolejny pomnik przyrody

Lipa drobnolistna rosnąca na terenie Przedszkola Publicznego Nr 13 przy ulicy Przedszkolaków jest nowym pomnikiem przyrody w Tarnowie. Decyzję w tej sprawie podjęli radni 26 listopada. Oznacza to, że w Tarnowie istnieje już 40 takich pomników. czytaj dalej...

„Psi pakiet” w Tarnowie

Urząd Miasta Tarnowa zakupił 20 stacji „psi pakiet” („dog station”), które są montowane w centrum miasta oraz w parkach miejskich. W górnym pojemniku znajdują się woreczki na odchody, a dolny pojemnik służy do gromadzenia zebranych nieczystości. czytaj dalej...

Azoty Tarnów na straży „skarbu”...

W 12. edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii Azoty Tarnów otrzymały prestiżową nagrodę Ministra Środowiska za najlepsze zrealizowane projekty w zakresie ochrony środowiska. czytaj dalej...

Uczą eko - jazdy

Kolejna nowa propozycja tarnowskiego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego dla kierowców polega na sprawdzeniu umiejętności i doskonaleniu prawidłowej techniki prowadzenia pojazdu. Kursy eko - jazdy są adresowane głównie do kierujących samochodami ciężarowymi. Szkolenia kończą się wydaniem certyfikatu. czytaj dalej...

| | | |