XV Zlot Niepodległościowy. Łowczówek. Fot. Krzysztof Jasiński

10/11/2013
| | | |