Podsumowanie projektu „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”. Tarnów

08/07/2015
Galerie
| | | |