Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Tarnów

31/05/2016
| | | |