Złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Tarnowie

03/05/2018
| | | |