„Msza Dziękczynna” – koncert dla gen. Józefa Bema. Park Strzelecki. Tarnów

30/06/2019
| | | |