Oddanie do użytku bloku mieszkalnego przy ulicy arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie

10/08/2009
Galerie
| | | |