Plener malarski "Otwarte drzwi" z udziałem uczestników WTZ im. Jana Pawłą II w Tarnowie.

14/09/2010
| | | |