Delegacja z Borzęcina w pałacu prezydenckim.

20/07/2011
| | | |