29 Piesza Pielgrzymka z Tarnowa do Częstochowy. Cz. I

17/08/2011
Galerie
| | | |