Aktualności

Dopłaty do kolektorów słonecznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi w lipcu i sierpniu program dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Dopłata dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych wynosi 45 % wartości zakupu. Więcej szczegółów będzie można uzyskać już wkrótce w siedzibach banków oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. czytaj dalej...

W ruchach gracja

Ma urodę i usposobienie konia arabskiego, jest przy tym niezwykle wytrzymały i ma ogromny potencjał sportowy, z którego czerpano już 100 lat temu. Jego historia rozpoczyna się na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, gdzie z upodobaniem galopował po bezkresnych połaciach Dzikich Pól. Ale konia małopolskiego miłowano niezwykle w całej Polsce. czytaj dalej...

W kopytach siła, w grzywie wiatr

Inteligentne, łagodne, przyjacielskie a wręcz towarzyskie. W krainie Karpat Wschodnich skąd pochodzą i gdzie „droga i strumienie to jedno”, stanowiły niezawodny środek transportu, a ich zaradność przetrwała do dziś. Wejdą praktycznie wszędzie i potrafią znaleźć sposób na pokonanie każdej przeszkody. Umieją przetrwać największą śnieżycę, a kopytem zbadać kładkę na potoku. Są przy tym tak spokojne i zrównoważone, że pozwalają dosiadać się najbardziej nawet nieporadnym jeźdźcom. Dlatego koń huculski używany jest często w hipoterapii, a przez dzieci uwielbiany z wzajemnością. czytaj dalej...

Pomoc tarnowianom w usunięciu azbestu

W Tarnowie po raz dziewiąty organizowana jest pomoc mieszkańcom miasta w bezpiecznym usunięciu odpadów zawierających azbest. Akcja usuwania odpadów azbestowych będzie trwała do 15 listopada, jej organizatorem jest Urząd Miasta Tarnowa. czytaj dalej...

Otwarto nowoczesną linię technologiczną

Funkcjonująca na terenie Bielczy, w gminie Borzęcin firma Slag Recycling otworzyła nowoczesną linię technologiczną do wydobycia żwiru. Oddana do użytku linia technologiczna ma wydajność około 350 Mg/h. czytaj dalej...

„Zielony Tarnów - 2010”

Już po raz jedenasty tarnowianie będą mieli okazję wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy ogród i najpiękniejszy balkon „Zielony Tarnów”. Zgłoszenia do konkursu można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców UMT, przy ulicy Nowej 4, w Referacie Ochrony Środowiska UMT, przy ulicy Goldhammera 3 lub przekazywać pocztą elektroniczną. Termin przyjmowania zgłoszeń minie 30 czerwca. czytaj dalej...

Dzień Ziemi w WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ul. Hodowlanej 6 w Tarnowie włączył się w miejskie obchody Dnia Ziemi. Uczestnicy z Pracowni Podtrzymywania Umiejętności Edukacyjnych przygotowali krótką prelekcję o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Przed warsztatem posadzono kolejny krzew. czytaj dalej...

Dzień Ziemi w Tarnowie

W tym roku już po raz 40 na świecie i 20 w Polsce odbędą się obchody Światowego Dnia Ziemi. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem „Różnorodność w Nas, Bioróżnorodność wokół Nas”. W Tarnowie pierwsze imprezy, związane z obchodami święta, odbędą się 23 kwietnia. czytaj dalej...

Rusza wiosenne sprzątanie miasta

14 kwietnia rozpoczyna się kolejna edycja akcji „Wspólnie posprzątajmy miasto organizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa. Akcja potrwa do 18 maja. czytaj dalej...

Park pięknieje na wiosnę

Zabytkowy park przy dworze w Radłowie w powiecie tarnowskim poddawany jest zabiegom rewitalizacyjnym. Prace pielęgnacyjne w drzewostanie, który ma kilkaset lat kosztować będą blisko 100 tysięcy złotych. Powiat stara się przywrócić pierwotny wygląd parku, który przed laty był chlubą regionu. Będzie to jednak bardzo trudna i żmudna praca. czytaj dalej...

Ekologiczna konferencja w Niepołomicach

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim był organizatorem konferencji „Zintegrowane podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach Natura 2000”. Konferencja odbyła się się w Niepołomicach 26 marca. czytaj dalej...

„Godzina dla Ziemi” – 27 marca

Urząd Miasta Tarnowa zachęca mieszkańców do przystąpienia do akcji „Godzina dla Ziemi” WWF, która odbędzie się 27 marca o godzinie 20.30. Jest to największa ogólnoświatowa akcja społeczna na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych zorganizowana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. czytaj dalej...

Początki Centrum Recyklingu

Rozpoczęły się prace projektowe związane z budową Centrum Recyklingu w Niedomicach. Mimo napiętych terminów – zakończenie prac przewidziane jest na 31 marca przyszłego roku, samorząd gminy Żabno jest pełen optymizmu i zapału. Pierwsza tego typu inwestycja w regonie zapewni segregację odpadów z terenu siedmiu gmin. czytaj dalej...

Przemów ludzkim gestem

Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie przeprowadzi w dniach 5-7 marca akcję charytatywną „Przemów ludzkim gestem". Ideą akcji jest pomoc bezdomnym zwierzętom. Akcja organizowana jest w Tarnowie po raz piąty. czytaj dalej...

Ekologiczne działania tarnowian.

Podsumowano podejmowane w minionym roku działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Okazuje się, że mieszkańcy Tarnowa coraz chętniej i częściej uczestniczą w przedsięwzięciach zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń w mieście oraz biorą udział w akcjach ekologicznych. czytaj dalej...

| | | |