Aktualności

Pieniądze na inwestycje proekologiczne

Mieszkańcy Tarnowa zamierzający zlikwidować paleniska węglowe i zastąpić je ekologicznymi źródłami ciepła, a także tarnowianie instalujący kolektory słoneczne będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu miasta. czytaj dalej...

Apel strażaków – 39 pożarów traw

Z kolejnym apelem o niewypalanie traw zwraca się do tarnowian i mieszkańców regionu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. W marcu odnotowano terenie miasta i powiatu tarnowskiego 39 pożarów traw, co oznacza, że trawy płonęły nawet po kilka dziennie. Tymczasem za wypalanie traw grożą surowe kary, łącznie z pozbawieniem wolności. czytaj dalej...

Oddać rzekę naturze

Nadrzeczne lasy łęgowe, oddanie rzece przestrzeni, odtworzenie populacji łososia i powrót skójki gruboskorupowej to przyszłość, jaka rysuje się przed Białą Tarnowską. Trwa realizacja projektu na rzecz udrożnienia korytarza ekologicznego doliny rzeki. czytaj dalej...

Strażacy apelują o nie wypalanie traw

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej zwróciła się do mieszkańców z apelem o bezwzględne przestrzeganie zasad i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności nie wypalanie traw oraz innych pozostałości roślinnych. Wypalanie traw jest wykroczeniu zarówno według zapisów Kodeksu Wykroczeń, jak i ustawy o ochronie przyrody. czytaj dalej...

Dzień dla zwierząt

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Gemini Park Tarnów kolejna edycja bezpłatnych konsultacji weterynaryjnych. Po zainteresowaniu, jakie towarzyszyło poprzedniej edycji, Salon Zoologiczny FAUNA ZOO, mieszczący się w Gemini Park Tarnów zdecydował o kolejnej akcji. czytaj dalej...

Pies to także obowiązek

Straż Miejska i tarnowski magistrat przypominają posiadaczom czworonogów o konieczności dopilnowania swoich pupili i utrzymywaniu czystości. W ramach zainicjowanej akcji, na terenie miasta pojawią się stosowne plakaty. czytaj dalej...

Zaprotestować przeciwko przemocy wobec zwierząt

Na piątek 25 lutego tarnowska fundacja „Zmieńmy świat” zaplanowała marsz mający na celu zdecydowany protest przeciwko przemocy wobec zwierząt oraz uświadomienie społeczeństwu skali tego zjawiska. czytaj dalej...

Anioł czy demon?

Od wieków jednakowo fascynowały jak i przerażały. Były obiektem kultu i tematem przerażających opowieści. Nietypowa wystawa zdjęć nietoperzy zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową przybliża te tajemnicze i często budzące grozę ssaki. czytaj dalej...

Podsumowano sprzątanie miasta

Blisko 190 ton odpadów wielkogabarytowych udało się zebrać podczas jesiennej akcji „Wspólnie posprzątajmy miasto”, zorganizowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Z trwającej od drugiej połowy października zbiórki śmieci i niepotrzebnych rzeczy, które nie mieszczą się do koszy i kontenerów, skorzystać mogli wszyscy tarnowianie. czytaj dalej...

Strefa Przemysłowa na terenie Azotów Tarnów

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. została utworzona Strefa Przemysłowa. Obejmuje ona łącznie powierzchnię ponad 231 ha, na którą składa się 276 działek ujętych w księgach wieczystych. czytaj dalej...

Urząd Miasta przypomina

Urząd Miasta Tarnowa zwraca się z apelem do przedsiębiorców oraz do wszystkich mieszkańców o sprawdzenie, czy nie posiadają urządzeń zawierających PCB i ewentualnego pozbycia się ich w sposób zgodny z prawem. W tej sprawie można kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMT. czytaj dalej...

Jesienna zbiórka liści

odobnie jak w poprzednich latach, 1 października rozpoczyna się jesienna akcja odbierania liści od mieszkańców miasta Tarnowa. Liście zebrane do worków i wystawione przed posesje będą bezpłatnie odbierane przez Zakład Składowania Odpadów Komunalnych po telefonicznym zgłoszeniu pod numer 14 625 82 09. czytaj dalej...

Obejść się bez auta?

22 września jak co roku obchodzony będzie Europejski Dzień Bez Samochodu. Tego dnia w autobusach tarnowskiej komunikacji miejskiej osoba, która zdecyduje się pozostawić swój samochód w garażu uzyska prawo do bezpłatnego przejazdu. czytaj dalej...

Posprzątali część świata

Ponad dziesięć worków śmieci z otoczenia tylko dwóch ulic zebrali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II podczas akcji „Sprzątanie świata”. Przy okazji akcji podopieczni wtz obejrzeli film dotyczący odpadów, ich selekcji i przetwarzania. czytaj dalej...

Trzy dni „Sprzątania świata”

Od 17 do 19 września trwać będzie tegoroczna edycja akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku hasło akcji brzmi „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. Koordynacją akcji na terenie Tarnowa zajmuje się Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. czytaj dalej...

| | | |