Z Tarnowa do Budapesztu

Od 20 marca do 20 czerwca w Muzeum Historii Budapesztu czynna będzie ekspozycja poświęcona wydarzeniom lat 1848 – 1849 na Węgrzech. Elementem ekspozycji są również fragmenty „Panoramy Siedmiogrodzkiej” zgromadzone przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz inne tarnowskie eksponaty związane z postacią generała Bema, które następnie pokazane zostaną również w innych węgierskich muzeach, a także w Rumunii. czytaj dalej...

Otwarto „Okno życia”

W centrum Tarnowa otwarte zostało „Okno życia" im. św. Zygmunta Gorazdowskiego. Będą się nim opiekować siostry józefinki, świętujące w tym roku 125. rocznicę powstania zgromadzenia. W ich domu prowincjalnym przy ul. Mościckiego będzie można anonimowo zostawić noworodka, bez narażania na niebezpieczeństwo jego życia i zdrowia. Dziecko szybko trafi do rodziny adopcyjnej. czytaj dalej...

Most do remontu

Mostem w Wał Rudzie w gminie Radłów w powiecie tarnowskim już wkrótce będą mogły przejechać cięższe samochody. Przeprawę w najbliższych tygodniach czeka bowiem gruntowany remont, który będzie kosztował milion złotych. Obecnie przejazd przez most odbywa się tylko jedną stroną. Prace remontowe mają zakończyć się w maju. czytaj dalej...

Prywatyzacja Azotów coraz bliżej

Azoty Tarnów wraz z Ciech SA i Zakładami Azotowymi Kędzierzyn podpisały umowę, która rozpoczyna proces poszukiwania inwestorów dla grupy polskich firm chemicznych. Koncepcja prywatyzacji przedstawiona została przez ministra skarbu w roku ubiegłym. czytaj dalej...

Absolutorium dla Ryszarda Ścigały

15 głosów „za”, 10 wstrzymujących się – to wynik głosowania nad absolutorium dla prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały. Radni udzielili prezydentowi Tarnowa absolutorium podczas sesji w dniu 19 marca. Przed głosowaniem radni przyjęli m.in. informacje na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, załatwienia skarg, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok ubiegły. czytaj dalej...

Porozmawiano o promocji

Jednym z punktów porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 19 marca była informacja na temat promocji miasta - ocena roku 2008 oraz określenie działań na 2009 rok. W dyskusji głos zabrała większość radnych. Działania na rzecz promocji Tarnowa podejmowane przez Urząd Miasta oceniano w większości pozytywnie, choć radni zdecydowali, że powrócą do tematu podczas jednej z najbliższych sesji. Jednym z pomysłów na promocję Tarnowa w przyszłości jest m.in. stworzenie wiernej kopii „Panoramy Siedmiogrodzkiej” i wyeksponowanie jej w specjalnie w tym celu zbudowanej rotundzie. czytaj dalej...

„Kto nie wołał legjonisto”?

Dzień imienin marszałka Józefa Piłsudskiego był dla uczniów przedwojennej szkoły dniem wyjątkowym. Poświadczenie tego faktu znaleźć można np. w Kronice Szkolnej Szkoły 4 klas[owej] w Przyborowie założonej około roku 1890. Zapiski z kolejnych lat przypominają o marcowych i listopadowych obchodach świąt związanych z osobą Piłsudskiego, w kronice znalazł się również opis żałoby narodowej po śmierci Marszałka. czytaj dalej...

„Wiosenne szaleństwo we włosach”

Idzie upragniona przez wszystkich wiosna, więc już czas najwyższy zrobić wiosenne porządki również z naszym uczesaniem. Inspiracją może stać się „Wiosenne szaleństwo we włosach” - konkurs fryzjerski, który pod takim właśnie tytułem odbędzie się w niedzielę, 22 marca w tarnowskim teatrze. czytaj dalej...

Przegląd talentów w "Marzeniu"

20 marca w kinie „Marzenie” odbędzie się III Wiosenny Przegląd Młodych Muzyków. Organizatorem przedsięwzięcia jest samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrekcją III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. W przeglądzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tarnowskiego. czytaj dalej...

Żyjemy w czystym środowisku

Ostatnie lata przyniosły zdecydowaną poprawę stanu tarnowskiego środowiska. Z ubiegłorocznych badań wynika, że tendencja ta utrzymywała się także w roku 2008. Na podstawie badań jakości powietrza i gleb oraz monitoringu wód powierzchniowych można określić, że tarnowianie żyją w czystym środowisku. czytaj dalej...

Alkoholowa statystyka

W ubiegłym roku dokonano 4 355 zatrzymań osób do wytrzeźwienia – o 45 mniej niż w roku 2007. Większość z nich to niepracujący. W grupie osób, które spędziły noc tarnowskiej Izbie Wytrzeźwień było 58 nieletnich. Rekordzista spędził w Izbie 110 noclegów w roku. czytaj dalej...

Przez żołądek do serca... turysty

18 marca w Tarnowie odbyła się konferencja „Promocja Małopolski przez marki regionu”. Jej organizatorami byli: Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras oraz Ryszard Ścigała, Prezydent Miasta Tarnowa, wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Małopolską Organizacją Turystyczną. Patronat nad tarnowską konferencją objął Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski. Tarnowskie spotkanie było czwartym, ostatnim w cyklu konferencji, które wcześniej odbyły się w Nowym Sączu, Zakopanem i Krakowie. czytaj dalej...

Miejskie spółki z zyskami

Dodatni wynik finansowy zanotowało w minionym roku sześć tarnowskich, miejskich spółek. Największy zysk wypracowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Jedna spółka, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, poniosła stratę, która jednak była sześciokrotnie mniejsza niż rok wcześniej. Inwestycje przeprowadzone w miejskich spółkach wyniosły w ubiegłym roku 77 mln złotych. czytaj dalej...

Forum Nauczycieli i Wychowawców w Tarnowie

„Wychowanie w prawdzie” – to hasło tegorocznego Forum Nauczycieli i Wychowawców. Piąta edycja Forum, organizowanego przez tarnowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, odbędzie 21 marca w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego. W programie zaplanowano wykłady i panele dyskusyjne, a także prezentację działań podejmowanych w tym zakresie w Tarnowie. Forum odbywa się pod patronatem biskupa ordynariusza Wiktora Skworca i prezydenta Tarnowa Ryszarda Ścigały. czytaj dalej...

Kiermasz w teatrze

Wielkanocne ozdoby, kartki świąteczne, a także obrazy i malowane szkło wystawią w sobotę 21 marca w tarnowskim teatrze podopieczni Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro”. Kiermasz niepełnosprawnych tarnowian będzie imprezą towarzyszącą V Forum Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem „Wychowanie w prawdzie”. czytaj dalej...

więcej »
więcej »
więcej »
więcej »
więcej »
Ankieta
więcej »
więcej »
| | | |