Kobiety Tarnowa

Rok 2021 został w Tarnowie ogłoszony Rokiem Kobiet. Z tej okazji rozpoczynamy cykl poświęcony kobietom Tarnowa - zarówno tym, które spędziły tu całe swoje życie, jak i tym, które dziwnym czasami zbiegiem okoliczności związały swój los z miastem, zostawiając w nim trwały ślad.Stefania Hanausek (1915 – 1941)

Miała zaledwie 26 lat gdy rozstrzelano ją w lesie Kruk na obrzeżach Skrzyszowa. Uratowała wiele osób niszcząc listy denuncjujące Polaków i uprzedzając o możliwych aresztowaniach i represjach. Na miejscu stracenia Stefanii Hanausek stoi dziś pomnik-mauzoleum, a jedna z tarnowskich ulic nosi jej imię. czytaj dalej...

Elżbieta Drużbacka (około 1698 – 1765)

Można ją uznać za pierwszą poetkę staropolską, choć krytycy literatury nie zostawiali na jej twórczości suchej nitki, oceniając ją jako bezwartościowe wierszoklectwo. Nie wiadomo jak wyglądała. Wiadomo natomiast, że wybrała Tarnów jako ostateczny cel swej tułaczki po szlacheckim wielkim świecie. czytaj dalej...

| | | |