Felietony

Ks. Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Jezus zmartwychwstał

W jaki sposób Jezus zmartwychwstały, doświadczany rodzinnie, historycznie i mistycznie przez mały krąg uczniów, przekształca nasze spojrzenie na Niego, a tym samym kształtuje naszą wiarę? czytaj dalej...

Ks. Janusz Królikowski „Dictum Acerbum” - Dlaczego wierzymy w Boga?

Nikt nie może oprzeć swojego życia na Bogu, jeśli nie jest przekonany, że Bóg jest. Gdzie jest prawda: Bóg istnieje czy nie istnieje? Żaden człowiek, jeśli myśli, nie może uciec od tego pytania. Wcześniej czy później ono się pojawi, zarówno u wierzącego, jak i niewierzącego. czytaj dalej...

Ks. Janusz Królikowski "Dictum Acerbum" - Rzucił ogień na ziemię

W liście do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej, Cyprian Norwid, zastanawiając się nad sztuką pisania listów i nad możliwością zawarcia w nich jakiegoś istotnego przesłania, mimochodem nawiązał do św. Pawła. Zauważył więc: „Dziś (a nie we własnym mówię to interesie) doprawdy że, skoro bezstronnie i szeroko rozpatrzę się, cóż spostrzegam? czytaj dalej...

Ks. Janusz Królikowski "Dictum Acerbum"
Profetyczny głos o przyszłości człowieka

Wiek XX jest wiekiem niezwykłych i niepokojących paradoksów. Z jednej strony, jak nigdy dotąd w dziejach, zwrócono w nim uwagę na wzniosłość i godność człowieka. Dowartościowano niezwykłość istoty ludzkiej i jej wzniosłe przeznaczenie, zachwycono się wolnością człowieka oraz jego możliwościami duchowymi i sprawczymi czytaj dalej...

Ks. Janusz Królikowski "Dictum Acerbum"
Sakralny charakter małżeństwa i rodziny

W ramach rzeczywistości ludzkiej małżeństwo i rodzina zajmują zupełnie szczególny charakter, który wyraża w życiu osób i społeczności i którego w ciągu wieków w sposób dla siebie naturalny broni sama ludzkość, tworząc obyczaje i rozmaite instytucje – zarówno świeckie jak i religijne – które mają zapewnić trwałość małżeństwa i rodziny oraz strzec jej przyszłości. czytaj dalej...

Ks. Janusz Królikowski "Dictum Acerbum"
„PRZEJŚCIE”, ofiarom wypadków drogowych

Przy polskich drogach stoi mnóstwo krzyży, które upamiętniają wypadki drogowe, ich ofiary, a w wielu wypadkach zostały także postawione przez tych, którzy uznają, iż doznali „cudownego” ocalenia z wypadków, które miały miejsce. Mają charakter upamiętniający i wotywny. Można je spotkać w najbardziej różnorodnych miejscach: przy drodze, w rowie, na drzewach przydrożnych, na skrzyżowaniach i rondach czytaj dalej...

Ks. Janusz Królikowski "Dictum Acerbum"
Wiara potrzebuje rozumienia

Może budzić zaskoczenie fakt, że w encyklice Spe salvi Benedykt XVI cytuje mało znany traktacik Kanta zatytułowany Koniec wszystkich rzeczy, opublikowany w 1794 r., kilka miesięcy po bardziej znanym i wpływowym dziele Religia w granicach samego rozumu, w którym Kant prezentuje swoje stanowisko w sprawie religii. czytaj dalej...

| | | |