Wymarsz XXX Pieszej Pielgrzymki z Tarnowa na Jasną Górę

17/08/2012
| | | |