Jubileusz trzydziestolecia Muzeum Etnograficznego w Tarnowie

25/11/2014
| | | |