„Bezpieczny Strażak w Powiecie Tarnowskim 2017" - przekazanie jednostkom OSP zestawów odzieży ochronnej i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego przez Powiat Tarnowski. Tarnów

04/07/2017
Galerie
| | | |