Oddanie do użytku Odziału Chemioterapii jednodniowej w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie

20/05/2009
Galerie
| | | |