Obchody rocznicy nadania szkole w Przyborowie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego

06/06/2009
Galerie
| | | |