Uroczystość poświęcenia sztandaru Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz otwarcia budynku Fundacji przy ul. Wielkie Schody 3

25/10/2019
Galerie
| | | |