Wręczenie rządowej promesy dla Tarnowa.

06/07/2020
Galerie
| | | |