Poświęcenie Hospicjum Via Spei. Fot.Paweł Stelmach

16/01/2024
Galerie
| | | |