Święcenia biskupie ks. Andrzeja Jeża

29/11/2009
| | | |