Oddanie do użytku holu, rejestracji, sali intensywnego nadzoru na Oddziale Neurologii z Pododziałem Udarowym w szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie

20/01/2010
Galerie
| | | |