Roczne podsumowanie oraz prezentacja sprzętu zakupionego w 2009 roku w tarnowskiej Straży Pożarnej

12/02/2010
Galerie
| | | |