29 Piesza Pielgrzymka z Tarnowa do Częstochowy. Cz. II

17/08/2011
| | | |