Aktualności

Bezpieczniej i ekologicznie

W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w okolicy Białej Tarnowskiej, na styku trzech powiatów pojawi się radar meteorologiczny, dzięki któremu z wyprzedzeniem zareagować będzie można na nadchodzące zagrożenie powodziowe. Z kolei na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski uruchomiony zostanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Umowy gwarantujące dofinansowanie obu inwestycji zostały podpisane. czytaj dalej...

Wakacyjna przyroda

Po raz kolejny Urząd Miasta Tarnowa zaprasza do konkursu fotograficznego „Wakacyjne Przyroda”. Zgłaszać można do niego fotografie o tematyce przyrodniczej, wykonane na terenie Tarnowa oraz w najbliższej okolicy. Prace przyjmowane będą do 30 września. czytaj dalej...

PUK rozpoczyna duży projekt

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie pozyskało 10,5 mln złotych w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie”. Elementem realizowanego projektu jest też przebudowa i doposażenie kompostowni. czytaj dalej...

Instalacja na medal

Nowoczesny sposób przetwarzania osadów ściekowych w oczyszczalni w Tarnowie przynosi konkretne rezultaty. Instalacja Tarnowskich Wodociągów zwyciężyła w konkursie w konkursie na EkoLIDERA 2018 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, otrzymała też tytuł #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej. Tutaj założeniem było uhonorowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce. czytaj dalej...

Tarnowianin w elicie polskich inżynierów

Dr inż. Tadeusz Świętek, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów Mechanicznych w Tarnowie został członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób. Tadeusz Świętek jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – specjalność obrabiarki i urządzenia technologiczne, a jego praca zawodowa nierozerwalnie związana jest z Tarnowem. czytaj dalej...

Gmina Borzęcin partnerem Międzynarodowego Forum

Gmina Borzęcin, oraz miasta Zakopane i Sucha Beskidzka są partnerami organizacyjnymi II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE. Jednym z punktów programu jest planowana na dzień 5 czerwca EKOPARADA, podczas której zaprezentują się finaliści organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2018”. czytaj dalej...

Energooszczędne inwestycje w mieszkaniówkę

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki na modernizację źródeł ciepła. Z oferty związanej z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych mogą skorzystać małopolskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz jednostki samorządu terytorialnego i podmioty im podległe. czytaj dalej...

Ekoszkoła po pierwszej rundzie

Zakończyła się pierwsza runda zmagań w ramach tegorocznej Ekoszkoły. Zwycięzcami w teście, który uczestnicy pisali w Borzęcinie, okazali sie uczniowie szkół w Palczy i Budzowie. Sukces cieszy, ale laureaci nie świętują. Przed nimi jeszcze cztery rundy konkursu, którego liderzy wyłonieni zostaną 29 maja. czytaj dalej...

Uwaga na żmije

Mogą być szare, miedziane lub czarne, jednak niezależnie od koloru, łączy je zygzak na grzbiecie. Łagodna zima i sucha wiosna sprawiły, że żmije spotkać można znacznie częściej, niż w latach ubiegłych. Uważać trzeba nie tylko w lasach i na łąkach. Żmije pojawiają się na podwórkach i ulicach. czytaj dalej...

Znamy nowe ceny wody

W najbliższym roku za wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe mieszkańcy Tarnowa i okolic będą płacić o 3,05% więcej. Cena wody używanej do celów przemysłowych w ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie w sumie o 7,19 %. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie zatwierdził taryfę Tarnowskich Wodociągów. czytaj dalej...

Ekoszkoła na starcie

W środę, 16 maja, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Małopolski rozpoczną zmagania w ramach Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła”. Do złożonego z pięciu części konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt placówek oświatowych. I etap odbędzie się w Borzęcinie czyli tam, gdzie wszystko się zaczęło. czytaj dalej...

Pod znakiem kota

„Mam kota na punkcie kota” to akcja, którą z zapałem i zaangażowaniem przygotowali uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Tarnowie. 12 maja na wielbicieli kotów czekać będzie w szkole mnóstwo atrakcji, a punktem kulminacyjnym akcji będzie Kocia Parada ulicami miasta. Główny cel wydarzenia – nakarmić jak najwięcej głodnych kociaków. czytaj dalej...

Ryby mają głos

Niewiele osób wie, że 21 kwietnia przypada Światowy Dzień Wędrówek Ryb. W wielu krajach promowana będzie ochrona i odtwarzanie korytarzy migracji ryb, by uchronić je przed wyginięciem. W Polsce bohaterem obchodów może stać się niepozorna Biała Tarnowska. Na rzece przebudowywane są właśnie stopnie wodne w taki sposób, by ryby mogły je pokonywać. Realizowany projekt ma szanse, nie tylko w Polsce, stać się wzorem skuteczności działań na rzecz otwierania rzek dla ryb. czytaj dalej...

Tarnowska strzelnica na Węgrzech

W bieżącym tygodniu w trzech węgierskich miastach prezentowana jest strzelnica kontenerowa produkowana w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. pracownicy ZMT umożliwią przeprowadzenie treningu strzeleckiego węgierskim służbom wojskowym, funkcjonariuszom komisariatów policji oraz załogom posterunków Straży Granicznej. czytaj dalej...

Program ochrony pszczół

Ochrona naturalnych siedlisk dzikich pszczół oraz „pszczelich pastwisk”, czyli terenów, na których zbierają nektar, a także promowanie pszczelarstwa i ekologicznych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – to główne działania, jakie mogą liczyć na wsparcie w ramach nowego konkursu Województwa Małopolskiego – „Małopolska Pszczoła”. Zainteresowani udziałem w konkursie na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 13 kwietnia. czytaj dalej...

| | | |