Tradycja

Większość z nas ma zapewne świadomość, że mieszkamy w mieście wyjątkowym, nie każdy jednak potrafi określić na czym ta wyjątkowość właściwie polega. Nie stanowi o niej np. zły stan nawierzchni tarnowskich ulic - od Dębicy do Gorzowa Wielkopolskiego dziury w asfalcie są i nikogo specjalnie nie dziwią.

Z innych cech wyróżnia Tarnów może położenie na styku dwóch krain geograficznych (Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej) tworzące znakomite warunki ekspozycyjne miasta oraz zespół zabytkowy historycznego centrum miejskiego. Naszym zdaniem jednym z głównych wyróżników Tarnowa jest też jego kilkusetletnia historia, która nadaje mu rys indywidualny i czyni z niego miejsce niepowtarzalne.

Wychodząc z tego założenia chcielibyśmy przybliżyć niektóre wydarzenia z przeszłości miasta - czasem zapomniane, czasem znane słabiej, bądź tylko wąskiej grupie zainteresowanych. Stąd np. narodził się pomysł "Tarnowskich kronik", w których Marek Trusz przypominał będzie większe i mniejsze zdarzenia, czasem zupełnie małe epizody, które naszym zdaniem w jakimś stopniu oddają specyfikę i określają charakter tego miejsca. Może pozwoli to lepiej poznać a może i lepiej zrozumieć miasto w którym przyszło nam mieszkać.

Kroniki Tarnowskie (8) - Plac Drzewny

Jeśli wyjdziemy z tarnowskiego starego miasta w kierunku wschodnim i przejdziemy krótki odcinek górnej części ulicy Lwowskiej, znajdziemy się na otwartej przestrzeni, którą po północnej stronie ulicy tworzy plac, a właściwie rozległy skwer, z pomnikiem Ofiar Stalinizmu, po południowej stronie ulicy plac z pomnikiem Wincentego Witosa. czytaj dalej...

Tarnowskie Kroniki (9) - Dawna kaplica Świętego Krzyża w katedrze tarnowskiej.

Jest takie miejsce w kościele katedralnym, dzisiaj już trudno czytelne, wtopione w architekturę jednej z naw, które należy do najciekawszych i najstarszych fragmentów całej budowli. Miejscem tym jest jedno z przęseł obecnej nawy południowej, które utworzone zostało z dawnej kaplicy Świętego Krzyża, zwanej również kaplicą Bożego Ciała. czytaj dalej...

Antoni Gładysz (1907 - 1991)

Ogrodnik, dziennikarz, wydawca, polityk, poseł na Sejm. czytaj dalej...

Tarnowskie kroniki (10) - Bruki dawnego Tarnowa

Spróbujemy się teraz zająć dla odmiany może mało efektownym, ale wbrew pozorom ciekawym zagadnieniem, jakim są nawierzchnie dróg i ulic. W odniesieniu do Tarnowa, ale i nie tylko, jest to temat stosunkowo słabo rozpoznany. Przez to zresztą wydaje się bardziej interesującym – dla funkcjonowania miasta nawierzchnie ulic i placów stanowią przecież istotne zagadnienie. czytaj dalej...

Józef Życiński (1990 – 1997)

Ksiądz Józef Życiński studiował Wyższym częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Biskupem tarnowskim został 4 listopada 1990 roku, w latach 1997 – 2011 był arcybiskupem metropolitą lubelskim. Był naukowcem – filozofem i teologiem oraz publicystą, doctorem honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Akademii Medycznej w Lublinie. Zmarł 10 lutego 2011 roku w Rzymie. Pochowany został w Lublinie. czytaj dalej...

Eugeniusz Kwiatkowski (1888 – 1974)

Chemik, polityk, minister i wicepremier w rządach II Rzeczypospolitej, dyrektor Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. czytaj dalej...

Ku niepodległości – organizacje niepodległościowe i paramilitarne w Tarnowie

W drugiej połowie XIX wieku na na terenie autonomicznej Galicji powstała możliwość tworzenia polskich organizacji społecznych, sportowych i paramilitarnych. Nie inaczej było w Tarnowie, gdzie działały Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Tarnowskie Towarzystwo Strzeleckie, a w późniejszym okresie także Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne „Strzelec” i Polska Drużyna Strzelecka. czytaj dalej...

Bardzo wielofunkcyjny

W niewielkim budynku przy ulicy Mickiewicza, zbudowanym w latach 1894 – 95, mieściło się na przestrzeni kilkudziesięciu lat prawie wszystko – sala gimnastyczna, teatr, koszary, stajnia, a nawet... świątynia. Dziś wszystko wygląda inaczej, ale gdyby ściany budynku tarnowskiego „Sokoła” jeszcze stały i umiały mówić, usłyszelibyśmy niejedną wstrząsającą, ale i wzruszającą historię. czytaj dalej...

Rodzina Stylińskich

Dwa pokolenia rodziny Stylińskich wpisały się chlubnie w historię Tarnowa i regionu na przełomie XIX i XX wieku. Ojciec - Franciszek - współtworzył w mieście „Sokoła i „Strzelca”. Synowie - Jan i Marian - uczestniczyli w rozbrajaniu Austriaków w październiku 1918 roku. Marian Styliński był także w okresie międzywojennym burmistrzem Tuchowa. czytaj dalej...

| | | |